Näituste kujundamine

Loome ja kujundame väljapaneku, lähtudes näituse sisust. Kujundus, mida loome, moodustab sisuga terviku.

Näituse korraldamisel peame silmas erinevaid aspekte, mis kõik üksteist toetavad - ruum, valgustus, temperatuur, värvilahendus, varjud, materjalid, tekstide stiil, suurus ja kõrgus, eksponaatide suurus ja kaugus teineteisest, eksponaatide alused, tähtsama rõhutamise viisid (suurem tekst, punktvalgusti jne).

Mõtleme läbi ka näitusekülastaja trajektoorile näituseruumis, kuna tihtipeale on näitusel kuraatori poolt kindlaks määratud algus ja lõpp.